0 0,00 

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne | tom 28 | Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

49,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
49,00 zł

28 numer „Studenckich Prac Prawniczych, Ekonomicznych i Administratywistycznych” obejmuje wiele opracowań istotnych z punktu widzenia aktualnych problemów praktyki gospodarczej, między innymi artykuł New Prospectus Regime: A critical analysis of chosen changes, zawierający analizę niektórych zamian wdrożonych przez rozporządzenie Parlamentu i Redy (UE) nr 2017/1129 w zakresie obowiązku sporządzania prospektów emisyjnych przez spółki kapitałowe. Interesujące z praktycznego punktu widzenia jest także opracowanie dotyczące mechanizmu podzielonej płatności VAT, w którym omówiono istotę tego narzędzia prawa finansowego i dokonano jego porównania z mechanizmem funkcjonującym w Rumunii. W bieżącym numerze zawarto również opracowania dotyczące reformy systemu emerytalnego w Polsce, prawa własności intelektualnej, a także procesowych problemów nakładania kar pieniężnych przez Prezesa Regulacji Energetyki.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1733-5779
Liczba stron
404
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019

O redaktorach

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne | tom 28 | Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Daria Kostecka-Jurczyk

Doktora habilitowana
Jej działalność naukowa obejmuje problematykę prawa konkurencji i regulacji sektorowych.

Więcej o redaktorze
Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne | tom 28 | Tradycja i nowoczesność w instytucjach prawnych

Sebastian Jakubowski

Doktor
Zajmuje się zagadnieniami funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, problematyką transformacji gospodarczej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz szeroko rozumianą ekonomiczną analizą prawa. 

Więcej o redaktorze