0 0,00 

Spór o Wyspy Kurylskie

Nowość
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
55,00 zł

Spór o Wyspy Kurylskie w perspektywie prawa międzynarodowego publicznego i stosunków międzynarodowych. Studium krytyczne

Źródłem japońsko-rosyjskiego sporu o Wyspy Kurylskie są nieprecyzyjne regulacje dotyczące strat terytorialnych Japonii po drugiej wojnie światowej. Sformułowania użyte w aktach prawa międzynarodowego oraz ich odmienne interpretacje przez strony sporu zaprowadziły je w „ślepy zaułek” w kwestii kurylskiej. Tym sposobem obszar peryferyjny w sensie geograficznym stał się kluczowym ogniwem w ich wzajemnych stosunkach. Jego znaczenie wykracza poza politykę zagraniczną i bezpieczeństwa obu państw czy ich gospodarkę — wyspy są ważnym elementem wizerunków, które prezentują światu.

Przyjęcie krytycznej perspektywy pozwoliło przyjrzeć się konfliktowi wokół archipelagu szeroko. Prawo okazuje się bowiem tylko jednym z regulatorów stosunków społecznych, w tym międzypaństwowych, i to zdecydowanie nie najbardziej znaczącym. Spór o Wyspy Kurylskie to przykład rywalizacji mocarstw, które swoje imperialne ambicje próbują ukryć za argumentami prawnymi, pozostając obojętnymi na los tych, którzy nie mieszczą się w kategorii „narodów cywilizowanych”.

Wychodząc poza utarte schematy dochodzenia roszczeń terytorialnych, autor zwraca uwagę na przemilczany przez prawo międzynarodowe los wymarłych w XX wieku gospodarzy Kuryli — Ajnów. Książka wypełnia lukę w wiedzy na temat prawnych i politycznych uwarunkowań sporu o archipelag. Pokazuje też, w jakim stopniu współczesne stosunki międzynarodowe oraz prawo odzwierciedlają uwarunkowane historycznie i kulturowo stosunki oparte na patriarchacie i przemocy.

Kupując bezpośrednio od wydawcy wspierasz autorów.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3849-2
ISSN
0239-6661
Liczba stron
170
Format
A5
Rok wydania
2024

O autorze

Spór o Wyspy Kurylskie

Rafał Czachor

Rafał Czachor – (ORCID: 0000-0002-5929-9719) — doktor nauk prawnych oraz nauk o polityce, doktor habilitowany nauk o polityce, profesor uczelni, prodziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Obszary badań naukowych: systemy polityczne i prawo ustrojowe porównawcze państw postradzieckich, prawo międzynarodowe publiczne. Ostatnia monografia: Stała neutralność państwa w prawie międzynarodowym publicznym (Wrocław 2021).

Więcej o autorze