0 0,00 

Roczniki Biblioteczne | tom LXVI


Na 66 tom „Roczników Bibliotecznych” składają się artykuły dotyczące zarówno historii, jak i współczesności kultury książki i komunikacji piśmiennej. Tematykę historyczną reprezentują teksty, wśród których czytelnik znajdzie omówienie dziewiętnastowiecznych dziejów egzemplarza De humani corporis fabrica Andreasa Vesaliusa z 1566 roku ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej oraz pracę o szesnastowiecznym sztambuchu jednego z mieszczan wrocławskich, stanowiącą przyczynek do poznania kultury intelektualnej ówczesnego patrycjatu wrocławskiego. Zagadnienia historyczne podejmują także artykuły dotyczące socjalistycznych druków propagandowych w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku oraz czasopism artystyczno-kulturalnych diaspory ukraińskiej w Niemczech i Włoszech w drugiej połowie lat czterdziestych XX wieku, ukazujące te publikacje w kontekście prezentowanych przez nie poglądów ideologicznych. Warto też zwrócić uwagę na omówienie zjawiska kolekcjonerstwa zabytków sztuki wydawniczej, przedstawione zarówno pod kątem teorii sztuki wydawniczej, jak i dziejów jej kolekcjonerstwa we Wrocławiu od XVI wieku. Tematykę współczesną reprezentują artykuły poświęcone badaniom potrzeb użytkowników bibliotek publicznych, obecnemu od końca XX wieku w przestrzeni internetowej zjawisku tak zwanej fanfikcji oraz relacjom między pisemną formą przekazu twórczości literackiej a jej adaptacjami filmowymi.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0080-3626
Liczba stron
344
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2022
Wolny dostęp

O redaktorze

Roczniki Biblioteczne | tom LXVI

Maciej Matwijów

Profesor doktor habilitowany

Więcej o redaktorze