0 0,00 

Roczniki Biblioteczne | tom LXII

45,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="1565" strip_tags="yes"]


Tom 62 „Roczników Bibliotecznych” zawiera artykuły i materiały dotyczące różnorodnych aspektów kultury książki, dziejów prasy oraz teorii i współczesnych problemów edytorstwa, bibliografii i informacji naukowej. Do pierwszej grupy zagadnień należy biografia działającego na Słowacji w XVI wieku drukarza polskiego pochodzenia Valentina Mantskovita, a także edycja rozprawy Stanisława Przyłęckiego z I połowy XIX wieku na temat zjawiska bibliomanii. Komunikacji naukowej w XVII–wiecznej Europie poświęcony jest artykuł dotyczący angielskiego czasopisma naukowego „Philosophical transactions of the Royal Society”. Tematykę prasoznawczą reprezentuje w niniejszym tomie obszerny, oparty także na materiałach archiwalnych, artykuł poświęcony dziejom prasy zakładowej we Wrocławiu i okolicach w latach 1946–1990, a tematykę edytorską między innymi artykuł przedstawiający koncepcje edytorskie Leona Marszałka (1912–1996), wybitnego teoretyka i praktyka edytorstwa polskiego. Na pograniczu kultury książki i literatury mieści się artykuł dotyczący recepcji Baśni braci Grimmów w piśmiennictwie polskim przed 1939 rokiem. Wśród artykułów poświęconych bibliografii i informacji naukowej szczególną uwagę zwraca artykuł postulujący zastosowanie terminu „bibliografoznawstwo” w odniesieniu do nauki o bibliografii.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0080-3626
Liczba stron
336
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2018

O redaktorze

Roczniki Biblioteczne | tom LXII

Maciej Matwijów

Profesor doktor habilitowany

Więcej o redaktorze