0 0,00 

Roczniki Biblioteczne | tom LX


Treść jubileuszowego tomu nawiązuje do ogólnopolskich i wrocławskich tradycji i dorobku czasopisma. W pierwszej części znalazły się artykuły napisane przez specjalistów z wiodących ośrodków bibliotekoznawstwa w Polsce (Katowice, Kraków, Lublin, Łódź, Warszawa), poświęcone historii kształtowania się polskiego bibliotekoznawstwa uniwersyteckiego oraz charakterystyce powojennego dorobku polskiego księgo- i bibliotekoznawstwa w zakresie teorii bibliologii, dziejów drukarstwa i ruchu wydawniczego, dziejów bibliotek, bibliotekarstwa i badań nad książką. Wyrazem bliskich więzi łączących „Roczniki Biblioteczne” z wrocławskim bibliotekoznawstwem jest druga część niniejszego tomu, w której zamieszczone zostały artykuły pracowników Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Teksty te odzwierciedlają bieżące zainteresowania i kierunki badań naukowych prowadzonych obecnie w Instytucie. Prezentują one dużą różnorodność tematyczną, obejmując zagadnienia książki rękopiśmiennej, drukowanej i elektronicznej, źródeł do badań nad nimi, prasoznawstwa oraz informacji naukowej. Tom wieńczą tradycyjnie recenzje i artykuły recenzyjne.
– fragment słowa wstępnego
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0080-3626
Liczba stron
416
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2016

O redaktorze

Roczniki Biblioteczne | tom LX

Maciej Matwijów

Profesor doktor habilitowany

Więcej o redaktorze