0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom XCIV


Tak jak poprzedni, 94. tom „Przeglądu Prawa i Administracji” mieści teksty z sześciu dziedzin prawa. Część dotycząca prawa europejskiego i międzynarodowego zawiera trzy artykuły: J. Helios koncentruje się na problemie solidarności i dobra wspólnego w kontekście sporów pomiędzy państwami w UE, K. Białas-Zielińska przedstawia najistotniejsze dwudziestowieczne idee pokojowej współpracy między państwami Unii, natomiast tureccy autorzy, K. Tüğen i A. Atilgan Yaşa, poddają ocenie zmiany w finansach samorządów, zestawiając je z rodzimymi realiami. W dziale drugim H. Duszka-Jakimko i M. Haczkowska prezentują konstytutywną cechę koncepcji alternatywnych metod rozwiązywania sporów, a J. Pacian, w części poświęconej prawu pracy, omawia roszczenia prawne, które przysługują osobie poszkodowanej wskutek mobbingu. W dziale czwartym zamieszczono artykuł A. Gawendy na temat psychologicznego profilowania seryjnych zabójców, a w piątym — zorientowanym ekonomicznie — tekst E. Ostrowskiej o geograficznych kierunkach polskich inwestycji za granicą. Całość została zwieńczona sprawozdaniem z konferencji naukowej w Zieleńcu w lipcu ubiegłego roku — jego autorką jest M. Kramska.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
132
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2013

O redaktorze

Przegląd Prawa i Administracji | tom XCIV

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze