0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXXIV

Nowość

W numerze 134 „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące systemowych zagadnień prawa, a także szczegółowych kwestii dotyczących wybranych rozwiązań normatywnych (w tym ustrojowych państw trzecich) z zakresu ochrony wolności i praw jednostki Zaprezentowane efekty badań mają dostarczyć czytelnikom kompletnej wiedzy związanej z praktyką stosowania poszczególnych rozwiązań prawodawczych, a jednocześnie intensyfikować pola dyskursu badawczego, w tym ocen zasadności argumentów za przyjęciem różnych interpretacji konkretnych wyborów, tak z perspektywy porównawczej, hierarchicznego systemu źródeł prawa, jak i poszanowania międzynarodowych standardów. Publikacja adresowana jest do odbiorców zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, a także studentów i osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu szeroko pojmowanej praworządności.

 

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
238
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2023
Wolny dostęp

O redaktorze

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXXIV

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze