0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXV

50,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
50,00 zł

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2021

O redaktorze

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXV

Artur Tomanek

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy, europejskiego prawa pracy, zagadnienia leżące na „pograniczu” prawa pracy i prawa cywilnego, a także prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne.

Więcej o redaktorze
Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXV

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze