0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXI

45,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
45,00 zł

W najnowszym tomie „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania dotyczące współczesnych zagadnień prawa handlowego oraz prawa publicznego. W założeniu Redaktorów i Autorów analiza poszczególnych rozwiązań prawnych ma na służyć dostarczeniu Czytelnikowi kompletnej wiedzy dotyczącej różnych instytucji, intensyfikować zasadność argumentów przemawiających za potrzebą czytelnego wyodrębnienia prawa handlowego w ramach szeroko rozumianego prawa prywatnego, jak również pogłębiać wiedzę na wybrane zagadnienia prawa konstytucyjnego. Publikacja ma również na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich, a także stworzenie możliwości samodzielnego porównania rozwiązań istniejących w Polsce z innymi funkcjonujących równolegle w państwach demokratycznych.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
268
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2020

O redaktorze

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXXI

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze