0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXVI

35,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
35,00 zł

W numerze 116 „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego, cywilnego, administracyjnego, a także istotnych zagadnień ustrojowych. Spektrum problemów naukowych jest szerokie (obejmuje również ocenę rozstrzygnięć Sądu Najwyższego), w zamierzeniu ma przybliżyć czytelnikowi zagadnienia stosunkowo rzadko poruszane w dotychczasowej literaturze. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak również studentów i innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
164
Format
B5, oprawa twarda
Rok wydania
2019

O redaktorze

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXVI

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze