0 0,00 

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXV

40,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
40,00 zł

W najnowszym numerze „Przeglądu Prawa i Administracji” zamieszczone zostały opracowania poświęcone zagadnieniom prawnym — ze szczególnym uwzględnieniem prawa publicznego, prawa karnego, administracyjnego, podatkowego oraz prawa cywilnego. Spektrum problemów naukowych jest szeroki, w zamierzeniu ma przybliżyć Czytelnikowi stosunkowo rzadko poruszane w dotychczasowej literaturze zagadnienia. Publikacja ma na celu dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców, zarówno zajmujących się naukowo i zawodowo problematyką prawa i ekonomii, jak i studentów oraz innych osób zainteresowanych zagadnieniami z zakresu prawa polskiego oraz porządków prawnych państw trzecich.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0137-1134
Liczba stron
196
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2018

O redaktorze

Przegląd Prawa i Administracji | tom CXV

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze