0 0,00 

Praktyczne znaczenie podstawowych pojęć RODO – wybrane zagadnienia

35,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
35,00 zł

Analiza ma na celu przedstawienie modelowego ujęcia wybranych instytucji RODO. W założeniu ma to służyć stworzeniu możliwości czytelnego ich zdefiniowania, określenia relacji (zależności) między nimi, a ostatecznie konsekwencji ich praktycznego zastosowania (w odniesieniu zarówno do sfery publicznej, jak i przedsiębiorców).
W opracowaniu autorzy koncentrują się na: zdefiniowaniu głównych „aktorów” procesów przetwarzania, zobowiązanych do stosowania RODO, czyli administratorów, współadministratorów, podmiotów przetwarzających, odbiorców, a także na wskazaniu ich podstawowych obowiązków związanych z powołaniem Inspektora Ochrony Danych czy też właściwym umocowaniem osób upoważnionych do przetwarzania danych; próbie zdefiniowania i sprecyzowania relacji, do których dochodzi w trakcie przetwarzania, i ról, jakie odgrywają uczestniczące w nich podmioty; zwróceniu uwagi na problem odpowiedniej interpretacji wielu zwrotów niedookreślonych, które zostały użyte w treści RODO, a które powinny być postrzegane jako autonomiczne w odniesieniu do przepisów prawa krajowego.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3686-3
Liczba stron
120
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019

O autorze

Praktyczne znaczenie podstawowych pojęć RODO – wybrane zagadnienia

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o autorze