0 0,00 

Organizacje pozarządowe – fundament społeczeństwa obywatelskiego


Przedmiotem książki są organizacje pozarządowe. Celem zaś jest przedstawienie roli, jaką organizacje non profit odgrywają w społeczeństwie obywatelskim. Niedostrzeganie tego kontekstu powoduje, że w dyskursie dotyczącym zarówno organizacji pozarządowych, jak i społeczeństwa obywatelskiego nie jest zbyt często uwzględniany. Dodatkowym utrudnieniem są kontrowersje co do definiowania organizacji pozarządowych i ich relacji ze społeczeństwem obywatelskim. Autorka udowadnia tezę, że sektor non profit jest fundamentalnym elementem społeczeństwa obywatelskiego, bez którego jego funkcjonowanie nie byłoby możliwe. W szczególności zaś jest również instrumentem kreowania i wzmacniania pozostałych elementów społeczeństwa obywatelskiego, stanowiąc jednocześnie mechanizm budowania relacji społeczeństwa obywatelskiego z państwem i rynkiem.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3299-5
Liczba stron
184
Format
e-book
Rok wydania
2012

O autorce

Organizacje pozarządowe – fundament społeczeństwa obywatelskiego

Dorota Moroń

Doktora habilitowana, profesora UWr
Zastępczyni dyrektora Instytutu Politologii ds. nauczania, Kierowniczka Podyplomowych Studiów „Zarządzanie Kapitałem Ludzkim i Społecznym”.

Więcej o autorce