0 0,00 

Ocena odnawialności struktur wodonośnych bloku przedsudeckiego


Praca jest przykładem wykorzystania nowoczesnych technik geoinformatycznych do zadań z zakresu hydrogeologii regionalnej, zwłaszcza analizy zasilania, krążenia i zasobów wód podziemnych w złożonych wielowarstwowych systemach wodonośnych.

Wykorzystując integrację numerycznego modelowania przepływu wód podziemnych z nowoczesnymi systemami monitoringu hydrogeologicznego oraz techniką GIS/RS, osiągnięto założony cel badawczy w postaci oceny zasilania i bilansu wodnego dwóch wybranych struktur wodonośnych bloku przedsudeckiego. W pierwszym etapie zbudowany został regionalny numeryczny model dla większej części przedpola Sudetów, który był podstawą określenia warunków krążenia, zasilania, a także regionalnych zasobów wód podziemnych. W drugim etapie szczegółowymi badaniami objęto dwie struktury wodonośne bloku przedsudeckiego: nieckę Świdnicy i nieckę Ziębic. Na podstawie danych ze stacji automatycznego monitoringu ADAS wykonano obliczenia potencjalnej ewapotranspiracji, które wykorzystano w modelach zasilania w strefie aeracji, a uzyskane wyniki poddano weryfikacji na regionalnych numerycznych modelach wybranych struktur.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3141-7
Liczba stron
220
Format
e-book
Rok wydania
2010

O autorze

Ocena odnawialności struktur wodonośnych bloku przedsudeckiego

Jacek Gurwin

Profesor, doktor habilitowany
Specjalizacja w hydrogeologii regionalnej, poszukiwawczej i środowiskowej. Interesują go zagadnienia dotyczące zasobów i ochrony wód podziemnych z wykorzystaniem integracji nowoczesnych systemów monitoringu środowiska i techniki GIS/RS w hydrogeologicznych badaniach modelowych.; szerokie wykorzystanie narzędzi geoinformatycznych w budowie numerycznych modeli filtracji. Ważnym nurtem badawczym jest też problematyka ekologii, monitoringu i oceny wpływu na środowisko zbiorników wód powierzchniowych, a także suszy hydrogeologicznej.

Więcej o autorze