0 0,00 

Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym


Rok 2018 będzie miał ogromne znaczenie dla systemu ochrony danych osobowych. W tym czasie nastąpi fundamentalna zmiana podstaw prawnych wyznaczających zasady przetwarzania informacji dotyczących osób fizycznych. Po 25 maja przestanie być stosowana nie tylko obowiązująca obecnie polska ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku, lecz także nie będzie można powoływać się na regulacje sektorowe modyfikujące dotychczas jej postanowienia.

Zasady bezpośrednio wprowadzone Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) wymuszą zatem gruntowne zmiany w działalności podmiotów przetwarzających informacje oraz zaowocują przyjęciem nowych rozwiązań legislacyjnych. Palącym problemem staje się więc ustalenie ich wzajemnych relacji w ramach modelu ukształtowanego przez RODO. Na bazie projektów nowej ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych dokonano analizy zagrożeń, jakie przyniosą — identyfikując główne punkty zapalne i wskazując potencjalne konsekwencje.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3583-5
Liczba stron
196
Format
e-book
Rok wydania
2017

O redaktorach

Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym

Dagmara Kornobis-Romanowska

Profesora doktora habilitowana
Zainteresowania naukowe: ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej, zasady stosowania prawa Unii Europejskiej w prawie wewnętrznym państw członkowskich, reżim prawny w Przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości UE.

Więcej o redaktorze
Obowiązywanie i stosowanie postanowień ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych w polskim porządku prawnym

Mariusz Jabłoński

Profesor doktor habilitowany
Zainteresowania badawcze: instytucje demokracji bezpośredniej; konstytucyjnoprawne aspekty przystąpienia Polski do Unii Europejskiej; materialna treść wolności, praw i obowiązków człowieka oraz obywatela; międzynarodowe systemy ochrony wolności i praw człowieka; status informacyjny jednostki we współczesnym państwie demokratycznym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa dostępu do informacji publicznej oraz ochrony danych osobowych; ochrona tajemnic ustawowych i prywatności jednostki; status komornika sądowego; gwarancje odrębności sądownictwa; ustawodawstwo konstytucyjne, ze szczególnym uwzględnieniem procedury zmiany konstytucji; procedury sygnalizacyjne, wdrożenia, praktyczne zastosowanie w kontekście ochrony wolności i praw.

Więcej o redaktorze