0 0,00 

Nowa kodyfikacja prawa karnego | tom XXXVI

15,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
15,00 zł

„Szybko zachodzące przemiany społeczno-gospodarcze, kulturowe, postępujący proces globalizacji oraz dynamiczne zmiany w zakresie zagrożeń bezpieczeństwa wymuszają podejmowanie inicjatyw ustawodawczych również w zakresie szeroko rozumianego prawa karnego. Oznacza to w praktyce, że ustawodawstwo karne staje się polem ciągłych zmian determinowanych potrzebą podążania za zmieniającą się rzeczywistością oraz chęcią zwiększenia efektywności walki z zachowaniami kryminalnymi. Zebrane w tomie opracowania są próbą przedstawienia teoretycznych i praktycznych problemów związanych z nowym stanem prawnym. Wielu autorów zgłasza dalsze postulaty zmian w obowiązującym stanie prawnym, ale także z dystansem odnosi się do zbyt daleko idących propozycji nowelizacyjnych systemu szeroko rozumianego prawa karnego. Chodzi w tym przypadku zwłaszcza o te elementy „ustawicznej reformy” prawa, które są sprzeczne z dorobkiem nauki i w sposób wyraźny odbiegają od potrzeb praktyki lub — ze względu na realia ekonomiczne i społeczne występujące w naszym kraju — w praktyce nie będą realizowane.
Niniejszy tom jest już trzydziestym szóstym, który oddajemy w ręce czytelników, których krąg się stale zwiększa. Lekturą zawartych w tej cyklicznej publikacji opracowań zainteresowane jest znaczące grono pracowników nauki, studentów oraz praktyków. Świadczy o tym fakt, że opracowania te są często powoływane przez znamienitych autorów, cytowane przez studentów w pracach magisterskich oraz że sięgają do nich także praktycy, którym są pomocne w rozwiązywaniu konkretnych problemów”.
Ze Słowa wstępnego
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2084-5065
Liczba stron
176
Format
A5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2015

O redaktorze

Nowa kodyfikacja prawa karnego | tom XXXVI

Tomasz Kalisz

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania naukowe: pojęcie i zakres prawa karnego wykonawczego, nadzór penitencjarny, współczesne problemy i kierunki polityki kryminalnej oraz penitencjarnej, empiryczne metody prawa...

Więcej o redaktorze