0 0,00 

Nowa kodyfikacja prawa karnego | tom XLIV

28,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
28,00 zł

Prezentowany tom zawiera artykuły poświęcone szerokiej problematyce badań dokumentów. Czytelnik znajdzie tu opracowania zarówno natury stricte kryminalistycznej, prawnodowodowej, jak i z pogranicza innych dyscyplin naukowych odnoszące się do dokumentu i jego badań. W publikacji znalazły się artykuły poświęcone kryminalistycznej analizie pisma i podpisów, technicznym badaniom dokumentów, zawierające prezentacje wyników badań psychologicznych ukazujących korelacje między stanami psychofizjologicznymi człowieka a jego pismem. Niniejszy tom zawiera ponadto opracowania dotyczące współpracy organu procesowego z biegłym oraz kontroli kwalifikacji biegłych z dziedziny badań dokumentów. Międzynarodowa współpraca i wymiana poglądów naukowych na gruncie badań dokumentów jest konieczna, stąd odzwierciedlenie w tomie znalazły opracowania indywidualne oraz współautorskie naukowców i praktyków z różnych krajów. Publikacja skierowana jest nie tylko do ekspertów zajmujących się profesjonalnie problematyką badań dokumentów oraz przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i szeroko rozumianych organów ścigania, lecz powinna także stanowić istotne źródło wiedzy dla studentów prawa oraz innych kierunków studiów. Artykuły zawarte w tomie uwzględniają dotychczasowe możliwości i dorobek na polu badań dokumentów.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2084-5065
Liczba stron
148
Format
A5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2017

O redaktorach

Nowa kodyfikacja prawa karnego | tom XLIV

Rafał Cieśla

Doktor
Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej, implementację kryminalistyki dla potrzeb dowodowych postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych. W szczególności w odniesieniu do interdyscyplinarnych, empirycznych badań dokumentów oraz ich wykorzystania w praktyce a także w odniesieniu do dowodu z dokumentu i dowodu z opinii biegłego. Ponadto interesuje się implementacją nowoczesnych technologii w dziedzinie badań dokumentów, oględzin miejsca zdarzenia oraz biometrią i jej praktycznym wykorzystaniem.

Więcej o redaktorze
Nowa kodyfikacja prawa karnego | tom XLIV

Tomasz Kalisz

Doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
Zainteresowania naukowe: pojęcie i zakres prawa karnego wykonawczego, nadzór penitencjarny, współczesne problemy i kierunki polityki kryminalnej oraz penitencjarnej, empiryczne metody prawa...

Więcej o redaktorze