0 0,00 

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia | tom 4 | Pokolenie — Transformacja — Tożsamość. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko


Czwarty tom rocznika „Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” stanowi pokłosie międzynarodowego projektu naukowo-kulturalnego „Ukraina — Polska — Europa”, zrealizowanego w dniach 14–15 listopada 2014 roku przez Zakład Ukrainistyki oraz Pracownię Interdyscyplinarnych Studiów nad Posttotalitaryzmami przy Instytucie Filologii Słowiańskiej, jak też Zakład Teorii Kultury i Sztuk Widowiskowych Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego wspólnie z Europejskim Ośrodkiem Praktyk Teatralnych „Gardzienice”.
Projekt „Ukraina — Polska — Europa”, sprowokowany wydarzeniami, jakie rozegrały się zimą 2013/2014 roku na kijowskim Majdanie Niezależności, obejmował zarówno działania teatralne, jak i artystyczno-literackie oraz naukowe. W części teatralnej zaprezentowane zostały przedstawienia Teatru „Gardzienice” („Ifigenia w T… i Oratorium Pytyjskie”) oraz premierowy spektakl Siedem grupy teatralnej „STUDiO A.K.T.” z Kijowa (reż. Oleg Dracz). Z kolei część artystyczno-literacka, oprócz wystawy fotograficznej „Tętno Majdanu” autorstwa Ołeksija Karpowycza (oraz spotkania z nim samym), obejmowała cykl spotkań z pisarzami, które odbywały się pod wspólnym szyldem „Za co kochamy Wschód?” Zapis przeprowadzonych wówczas wywiadów został w niniejszej publikacji umieszczony w rozdziale zatytułowanym „Co z tą Ukrainą?”
Natomiast trzon merytoryczny oddawanej do rąk czytelników książki stanowią artykuły, będące efektem dyskusji panelowej nt. „Teatr i dramat w kulturach posttotalitarnych Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej”, w której wzięli udział naukowcy z Polski, Słowacji, Słowenii i Ukrainy, omawiający ww. problematykę na tle dramatu i teatru białoruskiego, czeskiego, niemieckiego, polskiego, rosyjskiego, słowackiego, ukraińskiego oraz krajów byłej Jugosławii. Myślą przewodnią panelu uczyniono transnarodową analizę świadomości posttotalitarnej z perspektywy transformacyjnego przełomu pokoleniowego oraz jego znaczenia dla społeczno-kulturowych procesów końca XX i początku XXI wieku w oparciu o dramat i teatr w postkomunistycznych krajach europejskich.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2353-8546
Liczba stron
180
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2016

O redaktorce

Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia | tom 4 | Pokolenie — Transformacja — Tożsamość. Gardzienickie czytania teatroznawcze… i nie tylko

Agnieszka Matusiak

Profesora doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego
Jej zainteresowania naukowe dotyczą modernizmu i (post)postmodernizmu Środkowej i Wschodniej Słowiańszczyzny, studiów nad konstrukcjami płci społeczno-kulturowej, studiów posttotalitarnych i postkolonialnych, studiów memorialnych i studiów nad traumą, historii i kultury Żydów na terytorium Ukrainy, myśli dekolonialnej oraz transkulturowych studiów nad literaturami i kulturami Europy Środkowej i Wschodniej.

Więcej o redaktorze