0 0,00 

Literatura i Kultura Popularna | tom XXV | Supersystem rozrywkowy jako zjawisko kulturowe

49,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
49,00 zł

Pojęcie supersystemu rozrywkowego funkcjonuje w badaniach nad tekstami kultury od 1991 roku, to jest od czasu opublikowania przez Marshę Kinder monografii poświęconej rodzącemu się w kulturze amerykańskiej w latach siedemdziesiątych XX wieku zjawisku szczególnie pojętej intertekstualności. Jej istota polegała na „powinowactwach z wyboru” między pojedynczymi tekstami kultury nie tylko w obrębie danego medium, lecz przede wszystkim ponad nim. To właśnie bowiem wielość mediów wykorzystywanych do tworzenia przekazu można uznać za warunek konieczny do pojawienia się supersystemu rozrywkowego; zarazem jego granice pozostają niedookreślone, albowiem dany supersystem może pojawić się w dowolnym medium (doświadczenie uczy jednak, że przeważać będą cyfrowe media audiowizualne). (…)
Prezentowane czytelnikowi rozważania mają charakter rekonesansu i wstępnych dopiero ustaleń — stąd tak szerokie spektrum tematów i sposobów ujęcia podejmowanych kwestii. Intencjonalnie mają też charakter zaproszenia do merytorycznej dyskusji naukowej, dzięki której stanie się możliwe zarówno wypracowanie wspólnej terminologii opisu zjawisk kulturowych, jak i podjęcie dyskusji nad możliwymi interpretacjami kulturowych praktyk codzienności.
Fragment Wprowadzenia autorstwa Adama Mazurkiewicza
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0867-7441
Liczba stron
564
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2019

O redaktorze

Literatura i Kultura Popularna | tom XXV | Supersystem rozrywkowy jako zjawisko kulturowe

Anna Gemra

Doktora habilitowana, profesora UWr
Zainteresowania badawcze: literatura i kultura XIX wieku; kultura i literatura popularna; fantastyka, zwłaszcza fantasy i horror. Większość publikacji poświęcona tej tematyce.

Więcej o redaktorze