0 0,00 

Język a Kultura | tom 27 | Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata

45,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
45,00 zł

Tom dotyczy aspektu diachronicznego badań nad językowo-kulturowym obrazem świata. Odniesienie do przeszłości pozwala autorom tomu nie tylko na pełniejsze odtworzenie współczesnego rozumienia wybranych pojęć, lecz także stanowi podstawę rekonstrukcji różnych sposobów ujmowania świata poprzez język w ciągu wieków.
Zamieszczone w tomie artykuły zawierają analizę obecnych we współczesnej polszczyźnie form leksykalnych i struktur gramatycznych, często trudnych do wyjaśnienia na płaszczyźnie synchronicznej. Autorzy koncentrują się także na zagadnieniach związanych z dawnym dyskursem urzędowym i dydaktycznym oraz przedstawiają genezę i ewolucję niektórych pojęć, takich jak na przykład „humor”, „nowa ewangelizacja”, „totalitaryzm” i „propaganda”.
Kilka artykułów w prezentowanym tomie opisuje wyniki badań nad językowym obrazem świata w odniesieniu do różnych języków i kultur (funkcjonowanie konceptu młodzież w językach rosyjskim i chińskim, obraz kobiety w językach angielskim i polskim oraz łaciński językowo-kulturowy obraz domu).
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1232-9657
Liczba stron
284
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2017

O redaktorce

Język a Kultura | tom 27 | Diachronia w badaniach językowo-kulturowego obrazu świata

Anna Burzyńska-Kamieniecka

Doktora
Adiunktka w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr, kierownik Pracowni Lingwistyki Antropologicznej. Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarach lingwistyki kulturowej, genologii lingwistycznej (diachroniczne badania nad gatunkami) oraz glottodydaktyki polonistycznej (teoria i praktyka dydaktyki języka polskiego jako obcego, zwłaszcza nauczanie kultury polskiej cudzoziemców).

Więcej o redaktorze