0 0,00 

Język a Kultura | tom 26 | Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych — tradycja i zmiana

36,00  Kup książkę

[omnibus_price_message id="2350" strip_tags="yes"]


Kolejny, 26 tom czasopisma z serii „Język a Kultura” został poświęcony zagadnieniom związanym z ciągłością i trwaniem zachowań językowych, które pozostają w związku z kulturą. Zebrane w tomie artykuły przynoszą analizę różnego rodzaju mechanizmów uzupełniania utrwalonych i uznawanych za tradycyjne w danym społeczeństwie zachowań o nowe elementy. Szczególnie chodzi o wpływ niezakorzenionych jeszcze w tradycji realiów społeczno-kulturowych na zachowania werbalne i niewerbalne jednostek i grup społecznych. Autorzy tomu skupiają swoją uwagę m.in. na innowacjach w zakresie grzeczności językowej młodych Polaków, opisują wpływ nowych zjawisk społeczno-kulturowych na różne typy dyskursu (zwłaszcza jeżeli chodzi o język polityki i mediów), podejmują dyskusję nad uwzględnianiem aspektu socjokulturowego w nauczaniu języków obcych (na przykładzie dydaktyki języka polskiego i angielskiego), a także poruszają problem znaczenia rekonstrukcji kultury w procesie rewitalizacji języków.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
1232-9657
Liczba stron
368
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2016

O redaktorce

Język a Kultura | tom 26 | Kulturowe uwarunkowania zachowań językowych — tradycja i zmiana

Anna Burzyńska-Kamieniecka

Doktora
Adiunktka w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego IFP UWr, kierownik Pracowni Lingwistyki Antropologicznej. Jej zainteresowania naukowe mieszczą się w obszarach lingwistyki kulturowej, genologii lingwistycznej (diachroniczne badania nad gatunkami) oraz glottodydaktyki polonistycznej (teoria i praktyka dydaktyki języka polskiego jako obcego, zwłaszcza nauczanie kultury polskiej cudzoziemców).

Więcej o redaktorze