0 0,00 

Góry – Literatura – Kultura | tom 16

Nowość

Niniejszy, 16 tom rocznika „Góry – Literatura – Kutura” w dużej części prezentuje zespół prac (artykułów, szkiców i not) poświęconych fenomenowi „człowieka gór”. Pojęcie to — jak się wydaje — nie ma statusu terminu w języku naukowym, a uznawane niekiedy okazjonalnie za takowy i stosowane w różnych dyskursach, jawi się w sposób nieostry jako ekspresywna metafora życia ludzkiego. Pojęcie to ma charakter historycznie (a może nawet geograficznie) zmienny. Termin „człowiek gór” ma też różne zastosowania w niejednorodnych i historycznie zmiennych kontekstach. Istotnym i godnym namysłu aspektem tej problematyki jest również fenomen autokreacji i stylizacji „na człowieka gór” (cechy osobowościowe i indywidualne predyspozycje, język, dialektyzacja w języku ogólnym, strój jako wyróżnik i przedmiot identyfikacji, snobizmy — na przykład czerwone swetry ratowników). Studia i szkice zebrane w niniejszym tomie nie wyczerpują sygnalizowanego tu tematu, koncentrują się tylko na niektórych jego aspektach, stanowiąc jednocześnie punkt wyjścia  do  dalszych badań i dyskusji w tym zakresie.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2084-4107
Liczba stron
284
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2023
Wolny dostęp

O redaktorce

Góry – Literatura – Kultura | tom 16

Ewa Grzęda

Doktora
Zajmuje się problematyką literacką i kulturową polskiego romantyzmu, za szczególnym uwzględnieniem twórczości Juliusza Słowackiego. Odrębny krąg jej zainteresowań badawczych stanowi antropotanatologia humanistyczna oraz filozofia, semantyka i estetyka przyrody.

Więcej o redaktorze