0 0,00 

Germanica Wratislaviensia | tom 140 | Wahrnehmungen und Befunde

20,00  Kup książkę
Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni:
20,00 zł

Tom 140 czasopisma „Germanica Wratislaviensia“ zatytułowany Wahrnehmungen und Befunde zawiera zawiera rozprawy naukowe skoncentrowane tradycyjnie wokół następujących obszarów badawczych: literaturoznawstwo, językoznawstwo i glottodydaktyka. W części literaturoznawczej czytelnik znajdzie siedem przyczynków naukowych, w których prezentowana jest szeroka paleta projektów badawczych, od analizy średniowiecznych manuskryptów, przez prezentację dzieł z nowszej literatury niemieckiej (H. Fallada, T. Csorko, T. Mann) po analizę dzienników V. Klemperera. Część literaturoznawczą zamyka studium poświęcone relacji między Bogiem a człowiekiem w noweli P. Rotha „Riverside” Na część językoznawczą składa się 11 rozpraw, w których prezentowane i analizowane są zagadnienia związane z procesem leksykograficznym – D. Brückner opisuje z autopsji proces powstawania niemieckiego słownika wyrazów obcych. Kolejne teksty poświęcone są kontrastywnej analizie pojęcia „porządek” w języku niemieckim i ukraińskim, kolokacjom, zapożyczeniom z języka rosyjskiego w języku niemieckim, analizie makro- i mikrotypograficznej w tytułach prasowych, fachowej leksykografii prawniczej, komunikacji na przykładzie tekstów reklamowych, analizie funkcji przymiotnika jako elementu frazy nominalnej, polsko-niemieckim kontrastom w abszarze walencji tzw. czasowników ruchu, analizie leksykograficznej i funkcjonalnej idiomu ein heißes Pflaster oraz analizie struktur czasownych w zdaniach okolicznikowych przyczyny. Tom uzupełniają dwa przyczynki z zakresu glottodydaktyki oraz recenzje i sprawozdania z wydarzeń naukowych.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0435-5865
Liczba stron
388
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2015

O redaktorach

Germanica Wratislaviensia | tom 140 | Wahrnehmungen und Befunde

Iwona Bartoszewicz

Profesora doktora habilitowana
Zainteresowania naukowe, początkowo problematyką frazeologiczno-paremiologiczną, później politolingwistyczną zaowocowały prowadzonymi w latach 1994–2003 badaniami tekstów publicystycznych oraz dokumentów politycznych, dotyczących relacji polsko-niemieckich. Jest pierwszą polską germanistką, która jako językoznawczyni zajęła się problematyką retoryczno-argumentacyjną i wypracowała wynikającą z tego profilu badawczego oryginalną metodę analizy tekstów użytkowych.

Więcej o redaktorze
Germanica Wratislaviensia | tom 140 | Wahrnehmungen und Befunde

Marek Hałub

Profesor doktor habilitowany
Filolog, germanista.

Więcej o redaktorze
Germanica Wratislaviensia | tom 140 | Wahrnehmungen und Befunde

Tomasz Małyszek

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany

Więcej o redaktorze