0 0,00 

Estudios Hispanicos | tom XXXI

Nowość

Trzydziesty pierwszy tom „Estudios Hispánicos” (2023), zatytułowany Variación lingüística e ideología, pod redacją Aleksandra Trojanowskiego, składa się z dwóch części. Monograficzna zawiera 6 artykułów poświęconych językom Półwyspu Iberyjskiego (katalońskiemu, galicyjskiemu oraz asturyjskiemu). Druga część gromadzi 6 prac autorstwa hispanistów reprezentujących Europę Środkowo-Wschodnią. Teksty zawarte w części monograficznej prezentują szeroki wachlarz studiów językoznawczych. Znajdują się w tam artykuły poświęcone problematyce standaryzacji języków mniejszościowych, ich codziennemu uzusowi, leksyce czy stereotypom i wyobrażeniom na ich temat. Heterogeniczna część „Varia” zawiera natomiast studia z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa oraz glottodydaktyki.

El volumen XXXI de Estudios Hispánicos (2023), titulado “Variación lingüística e ideología”, editado por Aleksander Trojanowski, se compone de dos partes. La parte monográfica contiene 6 artículos dedicados a las lenguas de la Península Ibérica (catalán, gallego y asturiano). En la segunda parte del volumen se presentan 6 artículos escritos por hispanistas procedentes de Europa Central y Oriental. Los textos agrupados en la parte monográfica del volumen constituyen un amplio abanico de diferentes acercamientos en el marco de lingüística. Los artículos investigan la problemática de la estandarización de lenguas minoritarias, su uso cotidiano, léxico o estereotipos e imaginarios relativos a ellas. La heterogénea parte “Varia” contiene, por su parte, artículos dedicados a estudios literarios, lingüística y enseñanza de español como lengua extranjera.
Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
2084-2546
Liczba stron
190
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2023
Wolny dostęp

O redaktorze

Estudios Hispanicos | tom XXXI

Aleksander Trojanowski

Doktor
Polski poeta i literaturoznawca, laureat. Autor książki poetyckiej „Parkingi podziemne jako miasta spotkań” (Biuro Literackie, 2020), za którą w 2021 roku otrzymał Wrocławską Nagrodę Poetycką Silesius w kategorii debiut roku.

Więcej o redaktorze