0 0,00 

Badania dokumentów. Teoria i praktyka


Badania dokumentów stanowią ważny i stale rozwijający się dział kryminalistyki będącej dyscypliną naukową i praktyczną. Wymagają one interdyscyplinarnego podejścia i ciągłego doskonalenia, aby sprostać nowym wyzwaniom otaczającej rzeczywistości. Publikacja zawiera kilkanaście interesujących opracowań, które poświęcone są szeroko rozumianym badaniom dokumentów. Znajdują się w niej prace o charakterze stricte kryminalistycznym, jak i te, które obejmują wielodyscyplinarne i prawnodowodowe aspekty, co odzwierciedla różnorodność w podejściu do badań dokumentów. Książka ma na celu dalsze poszerzanie wiedzy z wciąż aktualnego i jednocześnie trudnego obszaru, jakimi są badania dokumentów. Ponadto może stanowić istotne źródło wiedzy dla ekspertów, organów procesowych oraz pozostałych Czytelników pragnących poszerzyć swoje wiadomości z dziedziny badań dokumentów.

 Słowa kluczowe: badania dokumentów, kryminalistyka, badania pismoznawcze, badania techniczne (fizyko-chemiczne) dokumentów, badania pism patologicznych, identyfikacja, technologia biometryczna, biegły, opinia biegłego, dokument, ekspertyza


Numery DOI poszczególnych artykułów

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISBN
978-83-229-3843-0
Liczba stron
227
Format
publikacja elektroniczna
Rok wydania
2023
Seria
Do pobrania

O redaktorze

Badania dokumentów. Teoria i praktyka

Rafał Cieśla

Doktor
Jego zainteresowania badawcze obejmują problematykę z zakresu taktyki i techniki kryminalistycznej, implementację kryminalistyki dla potrzeb dowodowych postępowań karnych, cywilnych i administracyjnych. W szczególności w odniesieniu do interdyscyplinarnych, empirycznych badań dokumentów oraz ich wykorzystania w praktyce a także w odniesieniu do dowodu z dokumentu i dowodu z opinii biegłego. Ponadto interesuje się implementacją nowoczesnych technologii w dziedzinie badań dokumentów, oględzin miejsca zdarzenia oraz biometrią i jej praktycznym wykorzystaniem.

Więcej o redaktorze