0 0,00 

Anglica Wratislaviensia |tom LV


W 55 tomie serii „Anglica Wratislaviensia” pod redakcją Ewy Kębłowskiej-Ławniczak większość artykułów poświęconych jest tematyce literaturoznawczej i kulturoznawczej szeroko pojętego angielskiego obszaru językowego; dwa artykuły dotyczą językoznawstwa ogólnego i glottodydaktyki. Publikowane tu prace są wynikiem badań i projektów realizowanych w różnych częściach świata i stąd reprezentują one szerokie spektrum zainteresowań naukowych oraz stanowisk metodologicznych. Jest tu 6 prac autorów zagranicznych, 3 artykuły krajowe oraz 4 artykuły członków Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. W tomie znajdują się obszerne artykuły recenzyjne poświęcone ważnym publikacjom naukowym polskich autorów i tłumaczy. Na szczególną uwagę zasługuje artykuł Jerzego Jarniewicza o przekładzie “Matka odchodzi” Tadeusza Różewicza na język angielski autorstwa Barbary Bogoczek i Tony’ego Howarda. Warte uwagi są też niewątpliwie artykuły autorów nigeryjskich, Wumi Raji oraz H. Oby Okolocha, które w kategoriach politycznych, genderowych (studia nad męskością w kontekście emigracji), a czasem aktywistycznych, zajmują się literaturą afrykańską w języku angielskim. Kontynuację tematyki afrykańskiej stanowi artykuł Ewy Kębłowskiej-Ławniczak dotyczący pisarstwa południowoafrykańskiego autora, emigranta w drugim pokoleniu, Ivana Vladislavića. Z wyjątkiem artykułu o wielości światów w twórczości Williama Szekspira autorstwa Rolanda Cotterilla, oraz artykułu Ilony Dobosiewicz, pozostałe prace zajmują się literaturą współczesną oraz zagadnieniami teoretycznymi — są to artykuły Evy C. Karpinski, Bożeny Kucały i Laury Suchostawskiej. Tom zamykają artykuły z zakresu językoznawstwa. Agata Kulczycka zajmuje stanowisko w debacie na temat kierunku derywacji w alternacji kauzatywnej oraz w sprawie ujęcia tego problemu w perspektywie diachronicznej, a Agata Słowik analizuje strategie uczenia dorosłych umiejętności słuchania.

Powrót

Specyfikacja techniczna

ISSN
0301-7966
Liczba stron
188
Format
B5, oprawa broszurowa
Rok wydania
2017

O redaktorce