0 0,00 
colloquia-logo

Colloquia Anthropologica et Communicativa

Seria podejmuje tematy kultury z perspektywy antropologicznej i komunikacyjnej, jednocześnie, poprzez różnorodność materii i metodologii, pozwala oglądać przedmiot z perspektyw odrębnych dyscyplin poznania w rozmaitości historycznych kontekstów. Artykuły nie ograniczają się do naukowych wywodów, noszą znamiona rozmowy, polemiki autora z czytelnikiem, tak by nie wszczynać kolejnych, pryncypialnych, filozoficznych i metodologicznych sporów, ale jedynie poszukiwać odpowiedzi na to, co w istocie interesujące, co jawi się w historii idei, kulturoznawczym namyśle, historii sztuki i kultury, a także w debacie publicznej i medioznawczej analizie.

„Zrozumienie kultury i jej współczesności zyskuje, gdy poszukuje się źródeł choćby dawno zapomnianych, obserwuje, jak zmieniają się konteksty, w których wciąż trwają podstawowe wyobrażenia, motywy, symbole, jak nawarstwiają się znaczenia i jak spod tego kulturowego palimpsestu wciąż wyłaniają się utracone na pozór archaiczne sensy” – tak opisał serię jej pomysłodawca i założyciel, pierwszy redaktor naczelny, prof. Piotr Kowalski.

ISSN: 2658-1353

 1. Retro sentyment, retro moda, retro nadzieje, red. Małgorzata Czapiga-Klag, Michał Rydlewski, 2020
 2. Antropologia, media, komunikacja, red. Małgorzata Czapiga, Michał Rydlewski, 2019
 3. Zmiany, metamorfozy, rewolucje, red. Małgorzata Czapiga, Katarzyna Konarska, 2018
 4. Strach, wstręt, wstyd i inne fobie, red. Małgorzata Czapiga, Katarzyna Konarska, 2017
 5. O rzeczach zbędnych, zagubionych i zmarnowanych, red. Małgorzata Czapiga, Katarzyna Konarska, 2016
 6. Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy, red. Małgorzata Czapiga, Katarzyna Konarska, 2015
 7. Wszechświat, bezład, pustka, red. Małgorzata Czapiga, Katarzyna Konarska, 2014
 8. Maski, twarze, pyski, red. Katarzyna Konarska, 2013
 9. Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, red. Katarzyna Konarska, 2012
 10. Ciało cielesne, red. Katarzyna Konarska, 2011
 11. Mit, prawda, imaginacja, red. Piotr Kowalski, 2011
 12. Monety, banknoty i inne środki wymiany, red. Piotr Kowalski, 2010
 13. Tabu, etykieta, dobre obyczaje, red. Piotr Kowalski, 2009

Wszystkie tytuły dostępne są w czytelni Wydawnictwa, aby z niej skorzystać, skontaktuj się z naszym sekretariatem mailowo: administracja@wuwr.com.pl lub telefonicznie: 71 375 2474.
Listę wszystkich serii, które ukazały się w WUWr znajdziesz tutaj.

Lenie, bumelanci i niebieskie ptaki

pod redakcją Małgorzaty Czapigi-Klag i Michała Rydlewskiego

Data wydania: 2023
ISBN: 978-83-229-3810-2

Przejdź do produktu

„Wszyscy znamy – pisze Bertrand Russell – dykteryjkę o podróżniku, który napotkał w Neapolu dwunastu wylegujących się w słońcu żebraków (działo się to jeszcze przed epoką Mussoliniego i zaoferował lira najbardziej leniwemu spośród nich. Jedenastu zerwało się, by dowodzić swych praw do lira, nic zatem dziwnego, że otrzymał go dwunasty”. Błyskotliwy esej brytyjskiego filozofa, z którego pochodzi ten fragment, nosi tytuł Pochwała lenistwa, choć o leniach, próżniakach, bumelantach, lawirantach i niebieskich ptakach zwykliśmy myśleć raczej w kontekście pejoratywnym. Russell postawił jednak przewrotną tezę, że „wielka część ludzkich krzywd we współczesnym świecie bierze się z przekonania o szczególnej wartości pracy oraz ze droga do szczęścia i dobrobytu wiedzie przez zorganizowane ograniczenie ilości wykonywanej pracy”. Teksty zamieszczone w niniejszym tomie poświęcone zostały różnorodnym kontekstom figur leni, obiboków, próżniaków, wałkoni, leserów, bumelantów, lawirantów, darmozjadów i innych niebieskich ptaków. Niektórym bohaterom bliżej jednak do postaci poszukujących wolności, odczuwających przemoc obecnej kultury, będącej dla nich źródłem cierpień. Szukają zatem sposobów radzenia sobie z niesprzyjającą rzeczywistością: stawiają opór, lawirują, zmyślają, a nawet kłamią i oszukują, by zachować wartości wyższe.

CA14_okł

Retro sentyment, retro moda, retro nadzieje

pod redakcją Małgorzaty Czapigi-Klag i Michała Rydlewskiego

Data wydania: 2020
ISBN: 978-83-229-3697-9

Przejdź do produktu

Wybitny polski uczony Krzysztof Pomian mówił o dwóch fundamentalnych metaforach rządzących naszym myśleniem historycznym. Pierwsza to abrazja — przekonanie, że historia nie działa w teraźniejszości, w tym sensie jest martwa. Druga to sedymentacja, czyli odwrotność pierwszej — historia działa w teraźniejszości, kształtuje i zmienia nasz świat, pozwalając jednocześnie na jakieś jego poznawcze obłaskawienie. Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów wychodzą ku życiu — historia ani się nie skończyła, ani nie jest zbiorem martwych faktów. Starają się oni uchwycić zjawiska i mechanizmy „wiecznych powrotów”, mód, tendencji, trendów — zarówno w mediach, edukacji, jak i sztuce (poezji, filmie, muzyce, architekturze) — oraz dokonać ich interpretacji. W tej perspektywie nie mogło zabraknąć takich pojęć, jak retromania oraz retropia, a także pamięć, tęsknota, nostalgia. Daje się poprzez nie opowiadać o naszej zachodnio-europejskiej kulturze, która wymyśliła czas linearny, a przez to skazała nas, jako jej podmioty, na historię oraz nostalgię za utraconym światem. Choć zapatrzeni w przyszłość, nie wymazaliśmy tego, co było, a co w nowych — nierzadko zaskakujących — kulturowych dekoracjach powraca. Nasz społeczny świat składa się zatem z tego, co stare, nowe i nijakie, to jest wymykające się jasnej klasyfikacji. Przedmioty z dawnych czasów zmieniają się w gadżety, a my, dokonując estetyzacji minionej rzeczywistości, a niekiedy nawet ją mitologizując, poszukujemy swojej tożsamości, grając wyobrażeniami o tym, co było.

retro-sentymenty-retro-modaOKL

Antropologia, media, komunikacja

pod redakcją Małgorzaty Czapigi i Michała Rydlewskiego

Data wydania: 2019
ISBN: 978-83-229-3659-7

Przejdź do produktu

Tytuł dwunastego tomu serii wskazuje na układ relacji i kombinacji pomiędzy trzema terminami, spełnia rolę kalejdoskopu interdyscyplinarnego środowiska badaczy respektujących — zawsze na swój sposób — perspektywę antropologiczną i komunikacyjną w badaniu mediów, dzięki którym, i poprzez które, trwają, zmieniają się oraz rozpowszechniają się treści kultury. Metafora kalejdoskopu dobrze oddaje różnorodność zgromadzonej tematyki, różnorodność perspektyw interpretacyjnych i przyjmowanych koncepcji kultury oraz teorii mediów zdolnych do opisu in statu nascendi dziejących się wydarzeń i zjawisk, które choć zaangażowanym w nie podmiotom kultury jawią się jako zupełnie nowe, mają swoje zapomniane źródła — domieszka perspektywy historycznej wydaje się więc niezbędna dla zrozumienia współczesności. Umożliwia ona dojrzenie ogółu w szczególe, wzorów i przekonań kulturowych w drobnych, i wydawałoby się, marginalnych niekiedy sferach naszego codziennego życia zapośredniczonego przez media i przez media kształtowanego. Zdradza ponadto temperament poznawczy oraz krytyczny samych badaczy, albowiem refleksja antropologiczna nie może się obejść bez autorskiej sygnatury.

Tom 12 (2019)- Antropologia, media, komunikacja

Zmiany, metamorfozy, rewolucje

pod redakcją Małgorzaty Czapigi i Katarzyny Konarskiej

Data wydania: 2018
ISBN: 978-83-229-3656-6

Przejdź do produktu

W tomie zgromadzono analizy poświęcone tytułowym kategoriom, traktując je w sposób nowatorski. Znajdą się tutaj rozważania dotyczące wybranych aspektów rewolucji politycznych, zmian światopoglądowych, metamorfoz społecznych czy przeobrażeń medialnych. Autorzy tekstów wskazują na przyczyny, przebieg oraz konsekwencje owych procesów oscylujących wokół obszarów rzeczywistości kulturowej i medialnej oraz kategorii jej opisu, które przecież są wciąż istotne i aktualne dla każdego humanisty.
Tom 11 (2018)- Zmiany, metamorfozy, rewolucje

Strach, wstręt, wstyd i inne fobie

pod redakcją Małgorzaty Czapigi i Katarzyny Konarskiej

Data wydania: 2017
ISBN: 978-83-229-3579-8

Przejdź do produktu

Zakreślony krąg zagadnień dotyczący tytułowych afektów jest punktem wyjścia do debaty zarówno nad utrwalonymi w tradycji, jak i aktualnymi świadectwami przeżywania i konceptualizowania doświadczeń.

Tom 10 (2017)- Strach, wstręt, wstyd i inne fobie

O rzeczach zbędnych zagubionych i zmarnowanych

pod redakcją Małgorzaty Czapigi i Katarzyny Konarskiej

Data wydania: 2016
ISBN: 978-83-229-3535-4

Przejdź do produktu

W wielu manifestach i wypowiedziach programowych Tadeusza Kantora istotne miejsce zajmowały „przedmioty biedne”, które definiował on w szczególny sposób jako te, które utraciwszy swoją użyteczność, przechodzą do przeszłości, ale równocześnie rozbudzają wyobraźnię. Stąd brała się fascynacja artysty wszelkimi odmianami/wcieleniami wraków i ruin. Punktem wyjścia zgromadzonych w niniejszym tomie tekstów są często takie właśnie rzeczy — zbędne, zagubione i zmarnowane — nie tylko przedmioty, ale również ludzie, sytuacje, idee, wydarzenia, historie, które z jakichś względów, czy wobec konkretnych okoliczności, relegowano do kulturowych, społecznych, politycznych rekwizytorni, rupieciarni, strychów czy śmietników. Jedne przepadały bez wieści, inne wyciągano, żeby wspominały i zaświadczały o przeszłym życiu lub nadawano im nowe funkcje — osobliwe życie po życiu.

Analizy zaprowadziły autorów między innymi do ważnych ustaleń z zakresu problemów pamięci i narratologii, w których przedmioty stają się świadectwem tego, co było, lub dowodem zapominania; antropologii codzienności, w której przedmioty „niższej rangi” odkrywa się wciąż na nowo; w końcu — miejsca rzeczy zbędnych, zagubionych i zmarnowanych w dyskursach literackim, teatralnym, historycznym, medialnym czy sztuk wizualnych.

Tom 9 (2016)- O rzeczach zbędnych, zagubionych i zmarnowanych

Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy

pod redakcją Małgorzaty Czapigi i Katarzyny Konarskiej

Data wydania: 2015
ISBN: 978-83-229-3487-6

Przejdź do produktu

Wygnanie może być rodzajem kary, skazaniem na symboliczną śmierć społeczną, ale historia zna wiele przypadków dobrowolnej rezygnacji z uczestnictwa w określonym porządku, jawnego wystąpienia przeciwko niemu, będącego wyrazem kontestacji, próbą wprowadzenia zmiany lub zanegowania jego sensu. Takie działania rodzą odmienne perspektywy, wskazują na różnorodność punktów widzenia, otwierają w końcu zupełnie nowe możliwości. Wygnańcy, buntownicy i uciekinierzy wzbudzają emocje rozciągające się między strachem a podziwem. Wszystko, co nie pasuje do potocznego doświadczenia człowieka jako członka pewnej społeczności, może bowiem wywoływać niepokój swoją nieprzystawalnością, a także — zmuszać do kwestionowania pewności i oczywistości kanonów, a zatem mieć pozytywne konsekwencje. Postaci wygnańców, buntowników i uciekinierów prowokują do refleksji dotyczącej dyskusyjności i względności taksonomicznych reguł służących zdefiniowaniu kondycji człowieka i jego świata.

Tom 8 (2015)- Wygnańcy, buntownicy, uciekinierzy

Wszechświat, bezład, pustka

pod redakcją Małgorzaty Czapigi i Katarzyny Konarskiej

Data wydania: 2014
ISBN: 978-83-229-3438-8

Przejdź do produktu

Antoine de Saint-Exupéry zauważył, że „Godzimy się z tym, że nie jesteśmy wieczni, ale nie możemy znieść tego, aby sprawy nasze i czyny utraciły nagle w naszych oczach wszelki sens. Wtedy bowiem obnaża się pustka, która nas otacza...”. Jak więc kształtuje się ta ciągła fluktuacja pomiędzy wypełnianiem sensami naszego prywatnego i globalnego „wszechświata” a niekiedy niebezpiecznie odczuwalną pustką? Odmienne warunki cywilizacyjne, na które składają się nie tylko kulturowe, polityczne i gospodarcze doświadczenia społeczeństw, lecz w coraz większym stopniu także innowacje technologiczne, wpływały i wpływają nadal na przewartościowywanie kategorii „wszechświata”, „bezładu” i „pustki”. Czy w mocy byłyby zatem diagnozy o nadmiarze otaczającej nas przestrzeni, która w rezultacie daje poczucie pustki? Czy nieustanne transgresje, ciągły ruch i zmienność generują „nie-miejsca” (Marc Augé), uniemożliwiając tworzenie się tożsamości i relacji, a jedynie podobieństwo i samotność? Czy naszym doświadczeniom towarzyszy wrażenie tkwienia w bezładzie społecznym, komunikacyjnym, kulturowym?

Tom 7 (2014)- Wszechświat, bezład, pustka

Maski, twarze, pyski

pod redakcją Katarzyny Konarskiej

Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-229-3377-0

Przejdź do produktu

Emil Cioran w swoich wspomnieniach pyta: „Po co nosić maskę, gdy nie ma się już twarzy?”, sugerując tym samym transgresję rozciągającą się na osi tego, co odkrywane, i tego, co zakrywane. Jaka jest twarz (twarze) współczesnego człowieka, czy w jego doświadczaniu innych i świata gra twarzą, czy zakłada już tylko maski? Otwiera to perspektywę na obszary dwuznaczne, przenośne i niedosłowne, obejmujące role człowieka, relacje międzyludzkie, odzwierciedla niewidzialne podziały, w których kształtuje się poczucie przynależności, ale i odrębnych tożsamości i kultur.Niniejszy tom to zbiór niezwykle interesujących, odmiennych w naukowym dyskursie obserwacji, przynoszących refleksje nad tytułową triadą w kontekście rozważań posthumanizmu i cyberkultury, które ustalają nowe granice podmiotowości. To próba rewizji pojęć i konfrontacja wyobrażeń twarzy, masek i pysków oraz ich granic fizycznych i symbolicznych, sposobów reprezentacji, odgrywania, materializacji i mechanizmów tworzenia znaczeń w szeroko rozumianych badaniach kulturowych i społecznych.

Tom 6 (2013)- Maski, twarze, pyski

Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy

pod redakcją Katarzyny Konarskiej

Data wydania: 2012
ISBN: 978-83-229-3273-5

Przejdź do produktu

W tomie piątym autorzy podejmują tematy katastrof, kryzysów, kataklizmów oraz wizji końca świata, odnosząc je do życia społecznego. Tom podzielony jest na cztery bloki tematyczne, z których każdy zawiera od kilku do kilkunastu artykułów.

Pierwsza część zatytułowana Co nieco o życiu, czyli katastrofie zawiera między innymi artykuły dotyczące apokaliptycznych scenariuszy końca świata oraz religijnych interpretacji klęsk, nieszczęść czy kataklizmów. W części Życia katastrofalne dzieje czytelnik znajdzie teksty poświęcone wydarzeniom wojennym, takim jak wypędzenia Niemców po II wojnie światowej czy katastrofa wojenna w Srebrenicy. Część zatytułowana Kataklizm, katastrofa, kryzys, …, media skupia się między innymi na analizie katastrofy jako wydarzenia medialnego, sposobach jej przedstawiania, a także wykorzystywania jej przez media. Część ta zawiera również artykuły poświęcone opisowi konkretnych kataklizmów, na przykład reportaż z Ladakhu dotkniętego w 2010 roku powodzią i spływami błotnymi. W ostatniej części Różne końce świata autorzy podejmują tematy katastrof i ich ujęć w sztuce, między innymi w teatrze Samuela Becketta czy polskich opowieściach ludowych z XIX i początku XX wieku.

PowodziePlagiOklOK.indd

Ciało cielesne

pod redakcją Katarzyny Konarskiej

Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-229-3218-6

Przejdź do produktu

O ciele pisze się dużo, ale najczęściej z perspektywy ogólnej, w stronę filozofii czy sztuki. Ciało cielesne traktuje o podstawowym doświadczeniu cielesności – o jego fizyczności w wymiarze najbardziej zwyczajnym. To biologia i fizjologia jest na początku. Dopiero później zaczyna się kultura. Narządy, części ciała, a nawet wydzieliny dzięki niej stają się czymś o wiele bardziej skomplikowanym, obrastają w znaczenia, niekiedy obejmowane bywają tabu, budzą śmiech albo obrzydzenie czy wstręt. Nie dzieje się tak z powodu samej biologicznej natury ciała, lecz dlatego, że w różnych kulturach budują odpowiednie wyobrażenia. O tym procesie nakładania znaczeń, które zamienia biologię i fizjologię w kulturę, traktują zamieszczone w tomie studia. Warto zastanowić się nad naszymi reakcjami na to, co w życiu pierwsze: na ciało i jego funkcje, warto zobaczyć jak to, co uważamy za naturalne, ma swoje głębokie kulturowe uzasadnienie.

Tom 4 (2011)- Ciało cielesne

Mit, prawda, imaginacja

pod redakcją Piotra Kowalskiego

Data wydania: 2011
ISBN: 978-83-2293-194-3

Przejdź do produktu

Tom jest efektem konferencji zorganizowanej przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego w 2010 roku. Składające się na niego teksty zostały podzielone na cztery części: Kilka słów o prawdzie, Prawdy i taksonomie, Mity jak żywe, Mitologizacje i zmyślenia. W publikacji można znaleźć artykuły przedstawicieli różnych dyscyplin, które „reprezentują współczesną refleksję antropologiczną (...) nad funkcjonowaniem kwestii prawdy, mitu i towarzyszących im obrazów imaginacyjnych” (fragment recenzji).

Tom 3 (2011)- Mit, prawda, imaginacja

Monety, banknoty i inne środki wymiany

pod redakcją Piotra Kowalskiego

Data wydania: 2010
ISBN: 978-83-229-3093-9

Przejdź do produktu

Tom pokonferencyjny, podsumowuje zorganizowane w roku 2009 przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej spotkania pt. Monety, banknoty i inne środki wymiany. Pieniądz w dyskursach kultury.

Tom 2 (2010)- Monety, banknoty i inne środki wymiany

Tabu, etykieta, dobre obyczaje

pod redakcją Piotra Kowalskiego

Data wydania: 2009
ISBN: 978-83-2293-017-5

Przejdź do produktu

Perspektywa antropologiczna i komunikacyjna obiecuje szczególnie wiele w poznaniu historii kultury i refleksji nad współczesnością. Seminaria i tomy serii proponują opowieść o znaczeniach i kształtach różnych elementów kultury. Może to być opowiadanie o tym, co rządzi - niekiedy w sposób jawny, bywa, że zupełnie inaczej - relacjami między ludźmi, o tabu, dyscyplinującej etykiecie, dobrych i złych obyczajach. Rozmowy dotyczyć będą także innych regulatorów życia - pieniędzy, wiedzy, nauki, mądrości. Zrozumienie kultury i jej współczesności zyskuje, gdy poszukuje się źródeł, choćby nawet dawno zapomnianych, obserwuje, jak zmieniają się konteksty, w których wciąż trwają podstawowe wyobrażenia, motywy, symbole, jak się nawarstwiają znaczenia, ale też jak spod kulturowego palimpsestu
wciąż widoczne są utracone na pozór archaiczne sensy.

Tom 1 (2009)- Tabu, etykieta, dobre obyczaje