0 0,00 

Ryszard Waksmund

Ryszard Waksmund

Profesor nauk humanistycznych, folklorysta, historyk literatury, literatury dla dzieci, teorii i historii kultury; pracownik naukowy Zakładu Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej na Wydziale Filologicznym UWr oraz wrocławskiego Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie; badacz piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży w aspekcie historycznym (od oświecenia po wiek XX) i genologicznym (poezja, dramat, baśń, powieść, czasopiśmiennictwo, proza wspomnieniowa); zajmuje się także antropologią dzieciństwa.

Powrót