0 0,00 

Roman Konik

Roman Konik

Doktor habilitowany

Filozof, historyk idei, estetyk, pisarz i publicysta. Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, kieruje Zakładem Estetyki w Instytucie Filozofii. Współzałożyciel i redaktor kwartalnika filozoficznego Studia Philosophica Wratislaviensia, prezes stowarzyszenia Polskie Forum Filozoficzne.

Więcej informacji

Powrót