0 0,00 

Radosław Zenderowski

Radosław Zenderowski

Profesor doktor habilitowany

Socjolog i politolog, profesor nauk humanistycznych.

Zainteresowania badawcze: stosunki międzynarodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, relacje pomiędzy polityką a religią (zwłaszcza nacjonalizmem i etnicznością a religią), przemiany funkcji i znaczeń granic i pograniczy w Europie Środkowej (w tym w odniesieniu do miast podzielonych granicami państwowymi), przemiany polityk etnicznych państw Europy Środkowo-Wschodniej, dyplomacja publiczna i obywatelska w regionach trans/przy-granicznych.

Więcej informacji

Powrót