0 0,00 

Piotr Jakub Fereński

Piotr Jakub Fereński

Doktor

Kulturoznawca i historyk idei, adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest autorem wielu publikacji z zakresu teorii kultury, historii nauki, filozofii języka, sztuk wizualnych oraz studiów miejskich. Zajmuje się również związkami sfery ikonicznej z pamięcią zbiorową. Współredaguje internetowe czasopismo naukowe khg.uni.wroc.pl, poświęcone problematyce kultury w perspektywie globalnej. Współpracuje z pismem artystycznym „Format“. Obecnie prowadzi prace nad monografią dotyczącą związków między estetyką i etyką a klasowością w aspekcie politycznych i ekonomicznych sporów o przestrzeń miejską.

Zainteresowania naukowe: filozofia i teoria kultury, aksjologia, historia nauki, antropologia kultury, pamięć kulturowa, fotografia, podróżopisarstwo.

Więcej informacji

Powrót