0 0,00 

Paweł Korobczak

Paweł Korobczak

Doktor habilitowany

Zainteresowania naukowe: związki etyki i ontologii, fenomenologia ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia świata przeżywanego, materialna etyka wartości, filozofia różnicy. Szczególnie myśl M. Heideggera, M. Schelera, E. Husserla, E. Levinasa, J. Derridy.

Więcej informacji

Powrót