0 0,00 

Paweł Baranowski

Paweł Baranowski

Z wykształcenia jest politologiem, z wyboru i z doświadczenia medioznawcą. Aktywny uczestnik życia akademickiego, badacz komunikowania (politycznego i nie tylko) oraz praktycznych i teoretycznych aspektów dziennikarstwa. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej oraz Polskiego Związku Działkowców. Przyjemność sprawiają mu praca z danymi i ciągle podejmowane próby nauki programowania. W wolnych chwilach szuka końca internetu.

Zainteresowania naukowe: wpływ rozwoju technologii na komunikowanie, komunikowanie polityczne, empiryczna analiza zawartości internetu, związki mediów i polityki, teoria i praktyka dziennikarska w nowych mediach.

Więcej informacji

Powrót