0 0,00 

Norbert Merkovity

Norbert Merkovity

Doktor

Jego głównym tematem badawczym jest komunikacja polityczna związana z sieciami informacyjnymi. Od 2006 roku zajmuje się badaniem wpływu technologii informacyjno-komunikacyjnych na komunikację polityczną. Merkovity koncentruje się również w swoich badaniach na e-demokracji, e-administracji i systemach medialnych.

Więcej informacji

Powrót