0 0,00 

Natalya Didenko

Natalya Didenko

Doktora

Zakład Języka Rosyjskiego, Instytut Filologii Słowiańskiej, Uniwersytet Wrocławski.

Zainteresowania naukowe: językoznawstwo słowiańskie, homonimia międzyjęzykowa (ze szczególnym uwzględnieniem języków polskiego i rosyjskiego), przekład audiowizualny (na przykładzie filmów animowanych dla dzieci, m.in. „Masza i Niedźwiedź”), rozwój mowy dziecięcej.

Więcej informacji

Powrót