0 0,00 

Monika Zawartka

Monika Zawartka

Doktora

Zainteresowania naukowe: polityka społeczna w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego,bezpieczeństwo wewnętrzne, dezorganizacja społeczna, planowanie społeczne i praca socjalna, socjologia miasta.

Więcej informacji

Powrót