0 0,00 

Maurycy Graszewicz

Maurycy Graszewicz

Doktor

Absolwent Studium Doktoranckiego na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował także prawo i socjologię na tej samej uczelni. Autor artykułów naukowych z zakresu konstruktywizmu, komunikacji społecznej, teorii mediów, teorii komunikacji, komunikacji politycznej. Doktor nauk humanistycznych.

Więcej informacji

Powrót