0 0,00 

Marek Paryż

Marek Paryż

Doktor habilitowany, profesor UW

Zainteresowania naukowe: literatura amerykańska XIX wieku, współczesna powieść amerykańska, western filmowy i literacki w USA, westerny transnarodowe.

Więcej informacji

Powrót