0 0,00 

Magdalena Wilejczyk

Magdalena Wilejczyk

Doktora habilitowana

Zainteresowania naukowe: część ogólna prawa cywilnego, prawo zobowiązań, aksjologia prawa cywilnego.

Więcej informacji

Powrót