0 0,00 

Magdalena Ratajczak

Magdalena Ratajczak

Doktora habilitowana, profesora UWr

Zainteresowania naukowe: komunikowanie międzykulturowe, media diaspor i mniejszości etnicznych, dyplomacja diaspor, dyplomacja humanitarna, media i wielokulturowość Szwajcarii.

Więcej informacji

Powrót