0 0,00 

Łukasz Błaszczak

Łukasz Błaszczak

Profesor doktor habilitowany

Zainteresowanie badawcze: czynności procesowe i ich skutki, relacje między prawem procesowym cywilnym a prawem materialnym, proces cywilny, postępowanie dowodowe, postępowania odrębne, zasady orzekania, zasady procesowe, strony procesowe i uczestnicy postępowania, przymioty stron procesowych, środki ochrony prawnej

Więcej informacji

Powrót