0 0,00 

Katarzyna Liszka

Katarzyna Liszka

Ukończyła kulturoznawstwo, filozofię oraz Studium Języków i Kultury Żydowskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się przede wszystkim problematyką Zagłady oraz współczesną filozofią, w tym filozofią żydowską. Prowadziła badania nad odpowiedziami na Zagładę formułowanymi z perspektywy żydowskiej filozofii i teologii.

Uzyskała między innymi grant biblioteczny w John F. Kennedy Institute for North American Studies (FU Berlin) na opracowanie projektu badawczego „Responses to the Holocaust. Post-Holocaust Jewish and Non-Jewish Thought in the American Culture”. Brała udział w pracach międzynarodowych zespołów badawczych w projektach: „Dialogue and Critical Community. Towards a Non-Consensual Democracy” (2012–2014), „Practicing Pragmatist Aesthetics: Art, Politics, Society” (2012–2013).

Od 2008 roku prowadziła zajęcia między innymi w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Handlowej, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Jest współzałożycielką i członkinią Stowarzyszenia Edukacji i Inicjatyw Obywatelskich „Chiazm”, w ramach którego organizowała spotkania, seminaria, konferencje poświęcone między innymi problematyce Zagłady.

Więcej informacji

Powrót