0 0,00 

Karol Zieliński

Karol Zieliński

Doktor habilitowany

Kierownik Pracowni Badań nad Tradycją Oralną, filolog klasyczny, hellenista. Pracuje w Instytucie Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Specjalizuje się w epice i liryce archaicznej Grecji odczytywanych jako spuścizna tradycji oralnej. Autor książek „Słońce w rozpaczy. Liryka miłosna Safony w aspekcie oralności” oraz „Iliada i jej tradycja epicka. Studium z zakresu greckiej tradycji oralnej”.

Więcej informacji

Powrót