0 0,00 

Józef Frąckowiak

Józef Frąckowiak

Profesor doktor habilitowany

Prawnik, profesor nauk prawnych specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego, sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Przed nominacją sędziowską radca prawny. Przez cały okres kariery naukowej związany z Uniwersytetem Wrocławskim.

Więcej informacji

Powrót