0 0,00 

Joanna Nowosielska-Sobel

Joanna Nowosielska-Sobel

Doktora habilitowana, profesora Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakres interdyscyplinarnych zainteresowań naukowych od połowy XVIII w. po początek XXI w.: dzieje polityczne, społeczne, gospodarcze Śląska XVIII-XXI w.; życie kulturalne Wrocławia (Śląska) XIX–XX w., w tym problematyka społeczna oraz elementy wchodzące w zakres badania dziejów mentalności; historia prasy na Śląsku XIX–XX w.; historia Cesarstwa, Republiki Weimarskiej i III Rzeszy; niemiecka idea i myśl polityczna XIX i XX w. (głównie problematyka narodu i nacjonalizmu); idea oraz ruch Heimatschutz na ziemiach niemieckich ze szczególnym uwzględnieniem Śląska XIX i XX w.; dziedzictwo kulturowe (materialne i niematerialne) Śląska w XIX i XX w.; procesy budowania tożsamości kulturowej na Śląsku XIX–XXI w.; historia wsi XVIII–XXI w.; życie codzienne jako zagadnienie badawcze; film – źródło historyczne; historia polskiej wojskowości; kartografia historyczna XIX–XX w.; turystyka kulturowa; historia kultury polskiej; historia PRL-u; świat po 1945 r.

Więcej informacji

Na zdjęciu obchody Święta Uniwersytetu Wrocławskiego, wręczenie autorce brązowego Krzyża Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki; fot. Magdalena Marcula: UWr:CC BY 2.0

Powrót