0 0,00 

Irena Kamińska-Szmaj

Irena Kamińska-Szmaj

Profesora doktora habilitowana

Matematyczka, filolożka polska, specjalizująca się w nauce o współczesnym języku polskim, nauczycielka akademicka.

W swojej działalności naukowej zajmuje się zagadnieniami związanymi z badaniami z zakresu językoznawstwa matematycznego, a w szczególności językoznawstwa statystycznego, badaniami socjolingwistycznymi i dociekaniami związanymi z szeroko rozumianą relacją między językiem a kulturą oraz zagadnieniami pragmatyki językowej, ze szczególnym uwzględnieniem języka tekstów perswazyjnych, strategii zachowań językowych i funkcji stereotypów językowych.

Więcej informacji

Powrót