0 0,00 

Helena Sojka-Masztalerz

Helena Sojka-Masztalerz

Doktora

Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół badań socjolingwistycznych i zagadnień szeroko rozumianej relacji język a kultura. Zajmuje się pragmatyką językową, ze szczególnym uwzględnieniem języka tekstów perswazyjnych oraz funkcji stereotypów językowych. Interesuje się polsko-ukraińskimi powiązaniami językowymi i historią nauki na dawnych Kresach Wschodnich.

Więcej informacji

Powrót