0 0,00 

Ewa Nowacka

Ewa Nowacka

Profesora

Prof. dr. hab. Ewa Nowacka była absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 1969-1988 pracowała w Instytucie Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Wrocławskiej. W 1978 r. obroniła pracę doktorską pt. Gminna rada narodowa a samorząd wiejski.  W 1988 r. została zatrudniona jako adiunktka w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Wrocławskiego, następnie na stanowisku profesorki zwyczajnej w Instytucie Politologii UWr.

W 1998 r. uzyskała stopień doktory habilitowanej nauk prawnych w zakresie prawa administracyjnego na podstawie rozprawy Samorząd terytorialny w administracji publicznej, opublikowanej w 1997 r. W 2011 r. nadano jej tytuł profesorki nauk humanistycznych.

Dorobek naukowy prof. dr. hab. Ewy Nowackiej obejmuje kilkadziesiąt prac naukowych dotyczących problematyki szeroko pojmowanej władzy lokalnej, samorządu terytorialnego i administracji rządowej.

Wspomnienie

Powrót