0 0,00 

Dobrochna Ratajczakowa

Dobrochna Ratajczakowa

Teatrolożka i dramatolożka, autorka wielu książek i prac redakcyjnych, około 200 studiów i artykułów. Zajmuje się teatrem i dramatem XVIII, XIX, XX i XXI wieku oraz badaniem dynamicznych relacji teatralno-kulturowych. W 2006 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego ukazał się dwutomowy wybór jej prac W krysztale i w płomieniu. Studia i szkice o dramacie i teatrze. Redaguje trzy serie wydawnicze „Kolekcja teatralna” (Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań, od 2006), „Theatroteka. Źródła i materiały do historii teatru” (Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, od 2004) i „Nowoczesna Myśl Teatralna” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, od 2002 ). Twórczyni poznańskiej teatrologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wieloletni kierownik Zakładu Dramatu i Teatru, a później Katedry Dramatu, Teatru i Widowisk.

Więcej informacji

Powrót