0 0,00 

Bartłomiej Skowron

Bartłomiej Skowron

Doktor

Pisze o sobie

Jestem filozofem, platonikiem. W uprawianiu filozofii wykorzystuję matematyczne struktury, którymi modeluję zagadnienia filozoficzne. Wierzę w to, że struktury topologiczne można z sukcesem wykorzystywać w filozofii, w szczególności w ontologii. Filozofię używającą struktur topologicznych nazywam topologiczną filozofią. Prowadzę wraz Thomasem Mormannem oraz Januszem Kaczmarkiem grupę badawczą przy ICFO z topologicznej filozofii. Jestem także autorem dynamicznej teorii idei – bronię współczesnej formy platonizmu wykorzystując teorię kategorii. Interesuję się również filozofią teorii kategorii, etyką, logiką, teorią argumentacji, antropologią oraz polityką i administracją nauki.

Więcej informacji

Powrót